Vòng chuỗi Huyết Rồng (Huyết Long) nu 108 hạt

490.000 530.000 

Vòng chuỗi Huyết Rồng (Huyết Long) nu 108 hạt dùng để niệm kinh hướng Phật, tịnh tâm hóa giải muộn phiền.

Kích thước: 6mm, 8mm

Call Now Button