Vòng chuỗi Huyết Rồng (Huyết Long) thấu quang 108 hạt

420.000 470.000 

Vòng chuỗi Huyết Rồng (Huyết Long) thấu quang 108 hạt dùng để niệm kinh hướng Phật.

Loại: vòng chuỗi 108 hạt

Kích thước: 6mm, 8mm

Call Now Button