Vòng chuỗi đàn xương xanh 108 hạt

1.600.000 

Vòng chuỗi đàn xương xanh 108 hạt dùng niệm kinh hướng Phật.

Kích thước: 6mm, 8mm

Call Now Button